Otrzymaliśmy wczoraj drugą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie ujawnienia nazwisk autorów projektów do Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście się z nią niezgadzamy i będziemy drążyć temat dalej (i wyżej).

Tymczasem w Szczecinie tworzą się zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 i liczymy, że w samych zasadach znajdziemy obowowiązkowy punktwskazujący na jawność autorów.

20140320_BO_nazwiska_SKO2.pdf

Budżet Obywatelski jako główne narzędzie partycypacji społecznej jest tematem dość nowym w polskich miastach, dlatego nie jest dobrze rozumiany, a zasady nie są zbyt dobrze wypracowane.

Warto przyjrzeć się miastom, które mają większe doświadczenie w tych procesach. Istotne jest by zasady budżetu obywatelskiego zachęcały mieszkańców do aktywnego udziału w procesie tworzenia własnych projektów oraz decydowania. Korzyści z tego płynące to m. in.: lepsze gospodarowanie środkami publicznymi, integracja mieszkańców i wzrost identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzrost poczucia odpowiedzialności mieszkańców za wspólne dobro.

Czytaj więcej...

Na prośbę urzędników wysłaliśmy dzisiaj oficjalny wniosek (za pośrednictwem E-puap)  o przeprowadzenie konsultacji społecznych zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przy tworzeniu tego pisma posiłkowaliśmy się wiedzą z Podręcznika "Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie", wydany na zlecenie Gminy Miasto Szczecin.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują od początku wprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, miało ogromne wątpliwości co do jego "obywatelskości" w kwestii przyjętych rozwiązań i obowiązujących zasad (pisaliśmy o tym wcześniej m.in. w Jak powstawał budżet "obywatelski" w Szczecinie... i Co się teraz dzieje z wnioskami mieszkańców do budżetu obywatelskiego).

Czytaj więcej...

Pierwsze zwycięstwo przed Samorządowy Kolegium Odwoławczym w Szczecinie w sprawie ujawnienia autorów projektów składanych do Budżetu Obywatelskiego w Szczecinie. SKO potwierdziło to co sugerowaliśmy, że Prezydent Miasta nie wykonał prawidłowo naszego wniosku i naruszył procedurę. Kolejny raz Prezydent przegrywa sprawy dotyczące jawności i przedłuża postępowanie. W tej sprawie jeszcze czeka nas sporo pracy - raz jeszcze SKO i pewnie sądy administracyjne, ale może do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego uda nam się wywalczyć normalne standardy jawności dla Szczecinian.

Czytaj więcej...

Proces gospodarowania mieniem publicznym (zarówno komunalnym, jak w tej sprawie, jak i mieniem Skarbu Państwa) powinno być jawne w jak najszerszym stopniu. Świadczą o tym nie tylko przepisy ustawy o finansach publicznych, ale również konstytucyjne zasady jawności życia publicznego określone m. in. w art 61 ust. 1 Konstytucji.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Ujawnijcie autorów projektów

Strona 1 z 2

Back to Top