Dział poświęcony wyłącznie konsultacjom społecznym budżetu miasta - jest to temat bardzo ważny dla mieszkańców, powinien być dyskutowany praktycznie przez cały rok.

Naszego prezydenta zachęcamy do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Jest demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych członków danej wspólnoty, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony rajców miejskich (na poziomie lokalnym), lokalne i regionalne zgromadzenia w celu debaty i głosowania nad priorytetowymi wydatkami, a następnie implementacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców. (Źródło: Wikipedia.pl).

 

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania. Wysłaliśmy wniosek do Urzędu Miasta o udostępnienie wszystkich kart ocen wniosków.

Czytaj więcej...

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców (Budżet miasta będzie nieobywatelski. Tak chce prezydent Krzystek, Gazeta Wyborcza 24 lipca 2012 r.), jednak, gdy doczekaliśmy się ujawnienia zasad jak ma on u nas funkcjonować, czar prysł.

Czytaj więcej...

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin na rok 2014.

Czytaj więcej...

Po wielu pismach i naszych prośbach w końcu udało się uzyskać od Urzędu Miasta dobrze przygotowaną tabelę ze wszystkimi wnioskami mieszkańców pozyskanymi w trakcie konsultacji społecznych budżetu. W tabeli zaznaczono propozycje, które są wprowadzone do budżetu, a które nie, oraz podano informację, w której pozycji budżetu możemy je odszukać. 

Czytaj więcej...

W związku z tym, ze Skarbnik Miasta przedłużył sobie możliwośc odpowiedzi na interpelację odnośnie wyników konsultacji społecznych do dnia 7 grudnia, złożyliśmy wniosek precyzujący nasze oczekiwania odnośnie tej odpowiedzi. Niestety po przeczytaniu tej ostatecznej odpowiedzi Pana Skarbnika, uważamy, że informacje o wynikach konsultacji podane są bardzo nieprezycyjnie. 

Czytaj więcej...

O wynikach konsultacji społecznych budżetu miasta na rok 2013 mieliśmy dowiedzieć się 15 listopada - wtedy na stronie pojawił się projekt Budżetu Miasta na rok 2013, traktowany chyba przez Urząd Miasta jako ostateczny raport i jednocześnie wynik konsultacji społecznych.

Czytaj więcej...

Miasto ogłosiło „podsumowanie” konsultacji społecznych budżetu miasta Szczecina na rok 2013. Jako inicjatorom konsultacji budżetu ciężko nam nazwać podsumowaniem sporządzenie protokołu ze spotkań i opublikowaniem uwag i wniosków mieszkańców przesłanych na email. Nagrania audio ze spotkań konsultacyjnych są dostępne na stronie internetowej od samego początku i każdy mógł się z nimi zapoznać. Przepisanie treści plików audio na papier nie można uznać za pełne podsumowanie konsultacji.

Czytaj więcej...

30 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta Szczecin podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Szczecina na rok 2013. Zakłada ono przeprowadzenie trzech spotkań z mieszkańcami, z których pierwsze odbędzie się 19 września. W związku z tym, że nie każdy ma możliwość uczestniczenia w takich spotkania chcemy wyjść naprzeciw i zaprosić Was do przesyłania Waszych uwag i wniosków do budżetu drogą elektroniczną lub składania osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. Jeśli dzięki Waszym podpisom udało się wprowadzić te konsultacje to tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy wyrazić opinię na temat tego czego my jako Mieszkańcy oczekujemy od miasta.   

Czytaj więcej...

We wrześniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie przyszłorocznego budżetu. To odpowiedź na wniosek  obywatelski, który wpłynął w sierpniu do Urzędu Miasta. Konsultacje odbędą się  w okresie od 11 do 30 września 2012 r. Ich celem będzie zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu  Szczecina. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie trzech otwartych spotkań. Odbywać się one będą po godzinie 16 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Szczecin. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia .

Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się 27 września o godz. 17.00 w sali sesyjnej Rady Miasta.

Trzecie spotkanie konsultacyjne odbędzie się 29 września o godz. 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta.

Prezydent Szczecina jeszcze przed złożeniem wniosku mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych budżetu miasta powiedział, że jest za. Należało się cieszyć, że w końcu rozpoczniemy dialog o tym jak kształtować wydatki w Szczecinie. Jednocześnie Prezydent dał znak, że jest przeciwnikiem budżetu partycypacyjnego, w którym to o części budżetu decydują wiążąco mieszkańcy. Właśnie to ostatnie stanowisko powinno być sygnałem jakie jest nastawienie do konsultacji.

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na pismo wysłane w wersji eletronicznej dnia 2 sierpnia 2012 roku o treści:

"Na zasadzie art. 61 Konstytucji wnoszę o:

-przesłanie w wersji elektronicznej modelowego budżetu miasta na rok 2013 oraz inne opracowania,
które umożliwiają Radnym i Urzędnikom prace nad budżetem Miasta.

Czytaj więcej...

Uchwała o konsultacjach społecznych została przyjęta w marcu 2012 przez Radę Miasta Szczecin – zgodnie z nią Prezydent Miasta Szczecin ma możliwość  konsultowania spraw ważnych dla Gminy z mieszkańcami. Z pewnością taką sprawą jest budżet miasta, którego projekt szczecinianie powinni zobaczyć, aby móc zgłosić swoje propozycje i uwagi. Konsultacje społeczne, o których mowa, zgodnie z regulaminem powinny być przeprowadzone na możliwie najwcześniejszym etapie.
 

Nie zapowiada się, aby projekt budżetu, który właśnie powstaje, został poddany takim konsultacjom społecznym z mieszkańcami (np. m. in. poprzez upublicznienie modelowego budżetu miasta na rok 2013 na stronie Urzędu Miasta bądź wykorzystanie potencjału strony konsultuj.szczecin.pl, gdzie mogłyby pojawiać się formularze do zgłaszania swoich uwag i wniosków przez samych mieszkańców, natępnie wyniki konsultacji społecznych).   

ZBIERAMY PODPISY POD WNIOSKIEM O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE BUDŻETU SZCZECINA na rok 2013

Potrzebujemy 400 podpisów, bo tyle osób może zgłosić wniosek o konsultacje społeczne. Każdy może pobrać z naszej strony listę , każdy może zbierać podpisy w swoim gronie, a następnie przynieść do Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (al. Wojska Polskiego 63, p. 4/12) lub do Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin (ul. Dworcowa 19, p. 205, bądź wrzucić do skrzynki pocztowej). W tych miejscach będzie także możliwość podpisania się pod wnioskiem.

ŚCIĄGNIJ I WYDRUKUJ LISTĘ PODPISÓW TUTAJ: LISTA PODPISÓW NIEZBĘDNA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O KONSULTACJE SPOŁECZNE
 

Każdy podpis ma znaczenie, więc wesprzyj nas – tu chodzi też o Twoje pieniądze! 
 

Wniosek zamierzamy zanieść do Prezydenta Miasta Szczecin 1 sierpnia – stąd wielka prośba o mobilizację!
 

 

 

Back to Top