O prawie do uzyskiwania informacji publicznej mówi artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP: "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

W tym dziale znajdują się nasze wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zapraszają na bezpłatne szkolenie nt. dostępu do informacji publicznej. 

czas: 19 lipca 2012, godz. 16 – 19
miejsce: SCWOP Sektor3, świetlica, IV piętro

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia podczas których można się dowiedzieć, jak uzyskać informacje m. in. o:

  • przebiegu konkursu na dotacje,
  • możliwość zobaczenia dokumentacji konkursów,
  • działanie rady gminy i komisji,
  • kompetencje dyrektora szkoły Twojego dziecka,
  • przygotowanie Twojej gminy do współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • wydatki władz gminy na promocje,
  • jakie inwestycje są planowane w najbliższych latach.

Niezależnie od tego kim jesteś i z jakiego powodu cię to interesuje
– masz prawo wiedzieć.

Cele szkolenia to m.in:

  • zapoznanie z zagadnieniem informacji publicznej i procedur dostępu do informacji publicznej,
  • zapoznanie z jawnością działania i wydatkowania funduszy publicznych w kontekście informacji publicznej,
  • poznanie, jakie informacje są informacją publiczną udostępnianą przez m.in. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.

Szkolenie prowadzone będzie przez Szymona Osowskiego, który jest ekspertem Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Od 2010 r. Prezes Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie. W latach 2007-2008 koordynator projektu „Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej”, 2009-2010 koordynator projektu „Na straży prawa do informacji”.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematem osób. W celu zapisania się na mini- szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5GRlVnTlVxMF9FS0pMS1pLV3ZFRHc6MQ

Dostęp do informacji publicznej jest niezbędny do skutecznego wykonywania zawodu dziennikarza. Jednak dostęp ten nie zawsze jest prosty, mimo zagwarantowania go przez Konstytucję RP. Wtedy pojawiają się pytania: Co zrobić, gdy urząd uporczywie odmawia udzielenia interesującej nas informacji? Gdzie kończy się gwarantowana przez Konstytucję jawność, a gdzie zaczyna tajemnica, wymagana przez niektóre ustawy?

Czytaj więcej...

W związku z tym, że Prezydent Szczecina wraz z podległą strukturą Urzędu Miasta Szczecina ma kłopot z dostępem do informacji publicznej  - błędnie stosuje ustawę o dostępie do informacji publicznej, a również wprowadza rozwiązania niezgodne z prawem np. "cennik" za dostęp do informacji publicznej wnoszę o przeprowadzenie szkolenia z tego zakresu.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy Szczecin deklaruję chęć bezpłatnego przeprowadzenia takiego szkolenia.

Reprezentuję Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, które działa na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
Informacje o centrum poniżej: http://www.informacjapubliczna.org.pl/kim_jestesmy,36,dz.html

Tu można przeczytać o tym jak piszą o nas media: http://www.informacjapubliczna.org.pl/media_o_nas,32,dz.html

Z poważaniem,

Szymon Osowski

Strona 2 z 2

Back to Top