O prawie do uzyskiwania informacji publicznej mówi artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP: "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

W tym dziale znajdują się nasze wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w postaci rejestru umów odpowiedziało 14 z 20 spółek, do których skierowaliśmy wnioski. Tylko 8 spółek udostępniło rejestry. Rejestry od 5 kolejnych spółek zostaną udostępnione w listopadzie lub grudniu.

Czytaj więcej...

Cieszy nas fakt, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta mieszkańcy mogą zapoznać się z rejestrem zawieranych przez urząd umów. Rejestr ten ma mankamenty – urząd dokonuje anonimizacji stron umów, jeżeli tymi stronami były osobami fizycznymi.

Czytaj więcej...

7 maja 2014 r. złożyliśmy odwołania do SKO od odmowy udostępnienia imion i  nazwisk w umowach. Wskazujemy w nich na cały szereg orzeczeń i stanowisk doktryny, z których wynika, że jest to działanie niezgodne z prawem. Inne stanowisko niż Prezydent Szczecina prezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Minister Sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - w odwołaniu pokazaliśmy udostępnione przez nich informacje z imionami i nazwiskami stron umów. Znając stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie czekamy na wyrok sądów administracyjnych. 

Czytaj więcej...

Po co nam potrzebna jawność? Jak ją egzekwować? Jakie problemy z jawnością robią urzędnicy i jak sobie z tym radzić? Tego wszystkiego dowiecie się na jednym ze szkoleń, które przeprowadzi dla Was Szymon Osowski (Prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska. Od 10 lata zajmuje się jawnością działania administracji. W roku 2014 wyróżniony 9 miejscem w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników - Dziennika Gazety Prawnej).

Czytaj więcej...

W związku z tym, że Urząd miasta nadal ukrywa dane osób, którym płaci za wykonanie umów, wystąpiliśmy do WSA ze skargą na bezczynność.

Czytaj więcej...

Publikujemy zestawienie pierwszej setki umów udostępnionych podczas Szczecińskiej Nocy Antykorupcyjnej.

Czytaj więcej...

Już 19 lipca w godzinach 18.00-1.00 zapraszamy na Szczecińską Noc Antykorupcyjną. To pierwsze takie wydarzenie w historii naszego Miasta! Zapraszamy każdego, kto chce pomóc w tworzeniu otwartego, jawnego, przejrzystego rejestru umów podpisywanych przez Miasto!
Na początku roku wystąpiliśmy do urzędu z wnioskiem o utworzenie rejestru wszystkich umów magistratu, w którym znalazłyby się informacje: kto, na co i na jaką kwotę dostał zlecenie. Miasto odpowiedziało, że nie ma możliwości prawnych, aby powstał taki rejestr. Czyżby? W innych samorządach takie spisy są z powodzeniem tworzone i publikowane w internecie: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htmCzytaj więcej...

Od 8 lat wszystkie instytucje publiczne mają ustawowy obowiązek prowadzić strony Biuletynu Informacji Publicznej, które powinny być pierwszym miejscem poszukiwania informacji o danej instytucji (art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie możliwości pozyskania informacji w każdym aspekcie działania instytucji publicznej w dowolnej chwili przez Internet (np. o podpisanych umowach, majątku, sposobie załatwiania spraw). W obecnych czasach nikogo nie powinno dziwić, iż takie rozwiązanie przyjął ustawodawca.

Czytaj więcej...

W Urzędzie Miasta złożyliśmy wniosek o prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu Miasta Szczecin zarówno w ramach funkcjonowania Urzędu Miasta, jak i jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest Miasto Szczecin wraz z tekstami umów.
Transparentność podejmowanych decyzji to nieodzowny element demokracji, to także naturalna zapora przed korupcją.

Czytaj więcej...

Radni zwrócili się do Prezydenta Szczecina o udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów. Inicjatywie bardzo kibicowaliśmy, ponieważ jest to normalna praktyka w krajach demokratycznych i zaczynają to robić samorządy w Polsce (więcej czytaj TUTAJ)

Czytaj więcej...

SCWOP Sektor3 oraz Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat praw obywateli i obywatelek – społeczna kontrola władzy oraz dostęp do informacji publicznej.

Czytaj więcej...

Udało się! Polska spółka po wymianie kilku pism, udostępniła nam  w końcu treść umowy kupna 42 używanych wagonów tramwajowych TATRA typu KT4Dt zawartej pomiędzy TS. Sp. z o.o w Szczecinie a firmą BVG Berliner.. Po pierwszym piśmie od spółki Tramwaje Szczecińskie postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o udostępnienie tej samej umowy niemiecką firmę (LINK). Na szczęście wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do TS, podziałał skutecznie.   

Czytaj więcej...

Chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób miasto przyznaje lokale na preferencyjnych warunkach i czy organizacje są np. kontrolowane z prowadzonej dzialalności. Zainspirowaliśmy się programem Warszawy Obywatelskiej, która prowadziła program: "Pozarządowa Inspekcja Lokalowa". Na stronie o samym projekcie piszą:

Czytaj więcej...

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jakie koszty remontu i odnowy elewacji ponosimy.  

Koszty remontu elewacji Urzędu Miasta 

Jednocześnie dowiadujemy, czy ten remont był konieczny - wysyłamy wniosek- czy istnieją eskeprtyzy wskazujące na konieczność takiego remontu. 

Czy numer telefonu Prezydenta Szczecina to informacja publiczna i podlega udostępnieniu każdemu mieszkańcowi? WSA w Szczecinie nie miał wczoraj wątpliwości, że to jest informacja publiczna! II SAB/Sz 28/12 - jeszcze nie ma uzasadnienia, ale pewnie będzie to podobne do tego http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/87EE6AFDE1

Nasz wniosek publikowaliśmy na naszej stronie TUTAJ.

Strona 1 z 2

Back to Top