Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. (Źródło: www.ngo.pl)

W tym dziale prezentujemy wszelkie działania miasta związane ogólnie z konsultacjami społecznymi, które przeprowadza z mieszkańcami.

W jakich sprawach mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne na szczeblu miejskim ?

Ogólnie należy stwierdzić, że potencjalnie konsultacje społeczne władze Szczecina mogą przeprowadzać w tych sprawach, które należą do ich zakresu kompetencji. Wyliczenie wszystkich tych spraw raczej nie jest możliwe, bo musiałoby mieć ono dziesiątki punktów, ale chciałbym się skupić na tych mających największy praktyczny wpływ na życie mieszkańców.

Czytaj więcej...

Nic o nas bez nas! Zachęcamy więc do wypełnienia ankiety dotyczącej tego jak powinny odbywać się konsultacje w Szczecinie i czego powinny dotyczyć. Twój głos ma znaczenie więc do dzieła!  Wypełnij w mniej niż 5 minut i przekaż dalej :)


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1xT283UlZqYUpPMmw1dVFvMS1UdEE6MQ

Ostatnio bardzo wyraźnie możemy zaobserwować jak bardzo brakuje naszym władzom nawyku konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach i projektach dla nich ważnych. O rosnącym niezadowoleniu braku konsultacji możemy mówić nie tylko w Polsce (np. sprawa ACTA), ale także w Szczecinie…. O braku woli dyskutowania o zamiarze likwidacji szkół przed faktem dokonanym, możemy obszernie czytać na łamach prasy lokalnej, a także na stronach niezgadzających się z decyzją Prezydenta, szkół (http://sp64.szczecin.pl , http://www.gim3.pl, http://www.lo8.szczecin.pl/ (http://www.lo8.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:p-e-t-y-c-j-a-viii-lo&catid=3:aktualnosci) (uchwały o zamiarze zlikwidowania tej szkoły nie ma na liście uchwał do zatwierdzenia na sesji Rady Miasta).

Czytaj więcej...

W 2001 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której Polska jest członkiem od 1996 roku, wydała książkę “Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania,konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzjipolitycznych”. Na bazie obecnej sytuacji konsultacji szczecińskich pada pytanie: po co została wydana ta książka ponad 10 lat temu jeśli nikt z niej nie korzysta? Warto, abyśmy zainteresowali się już tym co już jest dostępne na rynku i nie tworzyli własnych, zindywidualizowanych rozwiązań.

Czytaj więcej...

31 stycznia 2012 r. radni po raz kolejny nie przyjęli uchwały o konsultacjach. W skrócie można napisać "uff udało się nie przyjąć bubla". Tylko, że nie jest to dobra sytuacja dla mieszkańców. Gmina powinna już dawno (ponad 10 lat) przyjąć uchwałę o konsultacjach - dopiero sięgnięcie po środki europejskie spowodowało, że temat stał się ciekawy i postanowiono wykonać prawo...

Czytaj więcej...

Tak wygląda projekt po konsultacjach ze Szczecińską Radą Pożytku Publicznego, która składa się z Urzędników i przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.  Efekty spotkania można przeczytać w protokole ze spotkania nr 7. 

Czytaj więcej...

W Szczecinie od roku realizowany jest projekt, którego jednym z celów jest edukacja urzędników odnośnie konsultacji społecznych. Jednym z efektów tego projektu powinna być modelowa uchwała o konsultacjach, a wyszło jak zawsze. O to historia jak się dowiedzieć o tym, co urząd w tej sprawie robił:

Czytaj więcej...

 Aby wyjaśnić kwestię naszych niepokojów w sprawie uchwały - przedstawiamy ujęcie tabelaryczne zmian zaproponowanych przez Szczecińską Radę Pożytku Publicznego oraz wyniki w projekcie uchwały po autopoprawkach (2 kolumna). W trzeciej kolumnie umieściliśmy najlepsze praktyki wynikające z zapisów uchwały dotyczącej regulaminu konsultacji społecznych w Łodzi.

Czytaj więcej...

Na ostatniej sesji w roku 2011 szczecińscy radni mieli zająć się projektem uchwały o konsultacjach społecznych. Nie zajęli się, odsyłając projekt do projektodawcy czyli Prezydenta Miasta. 
 
Dla aktywnych mieszkańców uchwała ta ma olbrzymie znaczenie. Powinna też takie mieć dla szczecińskich urzędników, bo daje szanse na lepsze rozpoznanie potrzeb szczecinian i dopasowanie działań samorządu do ich oczekiwań, zaoszczędzenie czasu i pieniędzy (mniej protestów, opóźnień), podsunięcie nierozważanych dotąd rozwiązań, aktywizowanie społeczności, zwiększenie ogólnego zaufania do samorządu.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 2