W Szczecinie od roku realizowany jest projekt, którego jednym z celów jest edukacja urzędników odnośnie konsultacji społecznych. Jednym z efektów tego projektu powinna być modelowa uchwała o konsultacjach, a wyszło jak zawsze. O to historia jak się dowiedzieć o tym, co urząd w tej sprawie robił:


6 grudnia 2011 r. złożony został wniosek o takiej treści - związane to jest z projektem jaki realizowany jest w urzędzie:

- udostępnienie wniosku o dofinansowanie projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację”,
- umowy na dofinansowanie w/w projektu,
- dokumentów służących rozliczeniu w/w projektu - rozliczeń cząstkowych,
- umów z wykonawcami poszczególnych działań,
- materiałów wytworzonych w ramach realizowanych szkoleń,
- wszystkich dokumentów związanych z realizacją komponentu opracowania procedury sposobu konsultacji społecznych (w tym korespondencji pomiędzy wykonawcą a gminą),
- listy obecności na warsztacie z zakresu planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych dla 20 pracowników Urzędu Miasta Szczecin,
- dokumentacji przeprowadzenia "usługi wdrożenia konsultacji społecznych przeprowadzając pilotażowe konsultacja społeczne dla jednej wybranej inwestycji Miasta Szczecin",
 - informacji kto i kiedy wytworzył dokument "projekt uchwały nr .... rady miasta szczecin z dnia .... w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzanie konsultacji nie jest wprost przewidziane przepisami ustawy,
- informacji do kogo został projekt wysłany w celu konsultacji,
- przesłane do Gminy pisma/stanowiska odnośnie tego dokumentu,
- listę spotkań odnośnie konsultacji tego projektu,
- protokoły ze spotkań odnośnie konsultacji tego projektu,
- listy obecności ze spotkań odnośnie konsultacji tego projektu.

W odpowiedzi miasto udzieliło takich informacji:

1.    Informacje na temat projektu pn.: „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepsza administrację” znajdują się na stronie BIP:  
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50699.asp

2.    Informacje na temat realizowanej usługi wdrożenia konsultacji społecznych – pilotażu konsultacji społecznych znajdują się na stronie BIP:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50695.asp

3.    Projekt uchwały nr ….. Rady Miasta Szczecin z dnia ….. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzenie konsultacji nie jest wprost przewidziane zapisami ustawy wytworzony został przed 31.10.2011 roku przez organ JST - Gminę Miasto Szczecin.

4.    Lista pracowników obecnych na szkoleniu z zakresu planowania, organizacji i powadzenia konsultacji społecznych poniżej:

Lista:
Anna Jaśkowiak, Kubik Marek, Miluch Bartłomiej, Pundyk Łukasz, Śniady Marcin, Ciszewska Aleksandra, Anna Brzozowska, Bil-Modranka Małgorzata, Górska Małgorzata, Małachowska-Wasylko Monika, Jerzykowska Agnieszka, Rogulska Sylwia, Dymek Marek, Kujath Jakub, Lipiński Karol, Szczyrski Paweł, Hańczewska Diana, Urbanek Dorota, Księżopolski Rafał, Krzesiński Marek.

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie w ramach dostępu do informacji publicznej informuję, że wniosek o dofinansowanie projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240,  poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110, z 2010r. Nr 182, poz. 1228 )., ponieważ sposób redagowania wniosków oraz jego elementy składowe stanowią o konkurencyjności Gminy Miasto Szczecin wobec innych podmiotów ubiegających  się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach organizowanych konkursów.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy pozostałe informacje wskazane w Pana e-mailu nie mogą być udostępnione w wersji elektronicznej i przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , ponieważ mają postać dokumentu papierowego. Materiały te są możliwe do udostępnienia w postaci kserokopii.

Pozostałe informacje miały być przygotowane i udostępnione na przełomie roku... do dziś ich nie ma.

Otwarte miasta bardzo ciekawie argumentuje o tym, że nie musi udostępniać wniosku na realizację projektu tylko, że otrzymanie takiego projektu to żaden kłopot - ministerstwo przesłało - można poczytać jak to urzędnicy mieli się uczyć m. in. o konsultacjach społecznych:

Back to Top