Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta. Demokracja to także umiejętność dyskusji, rozmowy i konsultacji.

Mamy już pierwsze Wasze pytania do Kandydatek/Kandydatów. Na więcej pytań czekamy do 10 września. Skorzystaj z ANKIETY [LINK] 

 1. Czy miasto za Pani/Pana kadencji wspierałoby działalność harcerzy wodnych?

 2. W jaki sposób zamierza Pan/Pani ograniczyć wydatki stałe miasta Szczecin?

 3. Jaki jest Pana/Pani pomysł na rewitalizację Śródmieścia?

 4. Jakie inwestycje związane z komunikacją miejską planuje Pan/Pani?

 5. Czy zakłada Pan/Pani dalsze ograniczanie ruchu na Śródmiejskich ulicach, uwalnianie chodników, ograniczanie prędkości, tworzenie stref przyjaznych pieszym czy utrzymanie obecnego statusu quo? Jakie konkretne działania zamierza Pan/Pani podjąć?

 6. Czy zamierza Pan/Pani zwiększyć wydatki na oświatę - zbudować nowe szkoły, ograniczyć liczbę uczniów w oddziałach?

 7. Czy, i jak zamierza Pan/Pani walczyć z postępującym zjawiskiem urban sprawlu?

 8. Czy zamierza Pan/Pani kontynuować strategię floating garden? Jeśli tak to jakie konkretnie działania zamierza Pan/Pani wcielić w życie w trakcie Pana/Pani kadencji w celu realizacji strategii?

 9. Jakie są szanse na naprawę nawierzchni na ulicy Kolumba?

 10. Kiedy pojawi się ścieżka rowerowa na ulicy kolumba?

 11. Jak ma zamiar wspierać kościół katolicki? Jaki majątek, nieruchomosci i dofinansowania przekazać?

 12. Czy zamierza Pan/Pani realizować politykę uspokojonego ruchu przez wprowadzanie strefy tempo 30 oraz wprowadzanie skrzyżowań równorzędnych?

 13. Jakie są Pana/Pani planu odnośnie zagospodarowania całego starego miasta oraz związanej z nim zabudowy nadrzecznej?

 14. Czy jest Pan/Pani bądź kiedykolwiek był członkiem Opus Dei?

 15. Jaki jest Pana/Pani stosunek do takich inwestycji jak spalarnia, obwodnica śródmiejska czy betonowanie kolejnych alei i placów? Czy nie stoi to w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju)?

 16. W jaki sposób zamierza Pan/Pani ograniczyć blisko 1 mld dług miasta i podobnej wysokości dług spółek miejskich?

 17. W jaki sposób zamierza Pan/Pani podnieść dochody własne budżetu miasta?

 18. Czy Pani/Pan, jak zostanie wybrany prezydentem miasta Szczecin, wstrzyma realizację projektu Trasa Północna III etap, podda ten projekt autentycznym konsultacjom społecznym, a następnie zrealizuje z uwzględnieniem rezultatów konsultacji lub odstąpi od realizacji projektu, gdyby wynikiem konsultacji były inne rozwiązania?

 19. Czy Pani/Pan, jak zostanie wybrany prezydentem miasta Szczecin, podda autentycznym konsultacjom społecznym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowo –Szosa Polska a następnie dokona zmian w tym planie zgodnie z wynikami konsultacji?

 20. Czy kandydat poprze Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą dotyczącą przystąpienia do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, aby dokument ten odpowiadał na wyzwania teraźniejszości i był zapisem wizji mieszkańców zgodnej z aspiracjami obywateli Miasta ?

 21. Czy Pani/Pan, jak zostanie wybrany prezydentem miasta Szczecin, wstrzyma degradację osiedla Bukowo – Kolonistów m.in. poprzez odstąpienie od lokowania wewnątrz osiedla obiektów handlowych o skali przekraczającej potrzeby społeczności lokalnej i tym samym generującym ruch tranzytowy wewnątrz osiedla ?

 22. Co z Dworcem Głównym? Dlaczego prezydent miasta nic nie robi w tym temacie? To powinien być prorytet miasta, bo tu zaczynają turyści.

 23. Co kandydat (ka) do tej pory zrobił(a) dla regionu Gminy ? Bez względu na to czy pełniłł(a) oficjalnie jakieś funkcje czy też nie. Nie interesuje mnie program wyborczy gdyż ocenić mogę daną osobę tylko po czynach. Tych co tylko obiecują i nie mają żadnego dorobku nie biorę wogóle pod uwagę. Pozdrawiam.

 24. Czy i wjaki sposób zamierza Pan/Pani przyciągnąć tyrystów do Szczecina?

 25. Czy jest Pan/Pani za rewitalizacją alei Wojska Polskiego zgodnie z zasadą zrównoważonego transportu włącznie z przywróceniem tramwajów, budową ścieżek rowerowych i budową ronda na placu Zgody?

 26. Czy jest Pani/Pan za przedłużeniem "złotego szlaku" aż do bulwarów nadodrzańśkich, a co za tym idzie za stworzeniem spójnej alei pieszo-rowerowej przez plac Żołnierza Polskiego włącznie z przejściami dla pieszych w osi alei, aby ożywić ten fragment "szlaku"?

 27. Czy cenzurujesz, cenzurowałeś lub uważasz, że należy cenzurować niewulgarne wypowiedzi obywateli?

 28. Jak ma zamiar wspierac Pogon Szczecin? Czy bedzie bezprzetargowo przekazywac pieniadze z budzetu pod pretekstem promocji? Czy ma zamiar zwiekszyc czy zmniejszyc finansowanie? Czy uwaza, ze miasto powinno postawic stadion dla prywatnej druzyny?


 

 

BUDŻET MIASTA

Masz prawo wiedzieć...

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania....
Czytaj więcej

Władze Szczecina tworzą (Nie)Obywatelski Budżet!

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców ( Czytaj więcej

Prezydencie, rozpocznij konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2014 z mieszkańcami

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin...
Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Newsletter

Back to Top