7 maja 2014 r. złożyliśmy odwołania do SKO od odmowy udostępnienia imion i  nazwisk w umowach. Wskazujemy w nich na cały szereg orzeczeń i stanowisk doktryny, z których wynika, że jest to działanie niezgodne z prawem. Inne stanowisko niż Prezydent Szczecina prezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Minister Sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - w odwołaniu pokazaliśmy udostępnione przez nich informacje z imionami i nazwiskami stron umów. Znając stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie czekamy na wyrok sądów administracyjnych. 


Umowy_Odwolanie.pdf
 

Załączniki: 

Umowy_zal1.pdf
Umowy_zal2.pdf
Umowy_zal3.xlsx
umowy_zal4.xls

Back to Top