Miasto tworzą ludzie czy budynki? Wobec tego zmiany przestrzeni publicznej zaczyna się od debaty czy wizualizacji? Jak rozmawiać?

Zapraszamy na spotkanie prowadzone przez Oliviera Schneidera, członka zarządu FUBicy. Od lat zajmuje się promowaniem aktywnej mobilności w miejscowości Brest na zachodzie Francji. Propaguje w społeczeństwie wiedzę o zaletach transportu zrównoważonego, współpracuje z władzami miasta w zakresie orientowania polityki planowania przestrzennego pod kątem zrównoważonego transportu.

Kiedy: 14.04.2014, godzina 17:00 
Gdzie: Fabryka, Deptak Bogusława 

 

 

 

 

 


 

Back to Top