Otrzymaliśmy wczoraj drugą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie ujawnienia nazwisk autorów projektów do Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście się z nią niezgadzamy i będziemy drążyć temat dalej (i wyżej).

Tymczasem w Szczecinie tworzą się zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 i liczymy, że w samych zasadach znajdziemy obowowiązkowy punktwskazujący na jawność autorów.

20140320_BO_nazwiska_SKO2.pdf

Back to Top