Na prośbę urzędników wysłaliśmy dzisiaj oficjalny wniosek (za pośrednictwem E-puap)  o przeprowadzenie konsultacji społecznych zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przy tworzeniu tego pisma posiłkowaliśmy się wiedzą z Podręcznika "Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie", wydany na zlecenie Gminy Miasto Szczecin.


Pan Prezydent
Piotr Krzystek

Jako Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, sporządzenie harmonogramu prac.

Z perspektywy minionych konsultacji w sprawie Szczecińskiego budżetu obywatelskiego na rok 2014, zauważyć możemy, że zasady jego przeprowadzania powinny być bardzo dobrze przepracowane - w jak największym gronie osób zainteresowanych na zasadach dostępności, przejrzystości, jawności całego procesu.

Jak mogliśmy zauważyć tak świetna inicjatywa jak Budżet Obywatelski, bez wypracowanych dobrze rozwiązań oraz wprowadzany w ogromnym pośpiechu, może wprowadzić sporo niejasnych zasad. Konsultacje społeczne powinny zacząć się od powołania otwartego zespołu ds. budżetu obywatelskiego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie konsultacji i koordynowanie tworzenia zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Szczecinie na rok 2014.

Proponujemy przeprowadzić m. in. następujące działania:

  1. Zebranie uwag nt. SBO 2014 / sonda internetowa od mieszkańców oraz ich propozycji na rok 2015 (wysłanie do listy e-mailingowej do autorów projektów tegorocznej edycji), zapytanie urzędników m.in. odnośnie procesu oceny merytorycznego, zapytanie przez formularz internetowy, opublikowanie zestawienia wszystkich uwag (pogrupowanych wg rodzaju, tematu).
  2. Konferencja z udziałem ekspertów przedstawiająca dobre praktyki budżetu obywatelskiego w Polsce, na świecie.
  3. Prace zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2015 / spotkania
  4. Poddanie opracowanych zasad ocenie mieszkańców / okrągły stół / prowadzenie przez niezależnego moderatora.
  5. Ogłoszenie raportu i wyniki konsultacji / wypracowanie ostatecznych zasad budżetu obywatelskiego.

 

Do sporządzenia listy propozycji narzędzi konsultacji, posiłkowałam się opracowaniem:

http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/files/AD4F41AB6CB94E78993C199743E0FB84/Podr%C4%99cznik%20przeprowadzania%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20w%20samorz%C4%85dzie.pdf

Back to Top