Dzisiaj do Radnych wysłaliśmy prośbę:

Korzystając z przywileju jakie daje uchwała NR XVII/479/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012r. proszę o złożenie wniosku u prezydenta Szczecina o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przebudowy układu komunikacyjnego dla obszaru wysp Międzyodrza i terenu nad Odrą lewobrzeżnej części Szczecina.

Od kilku lat trwają prace nad zaprojektowaniem przebudowy układu komunikacyjnego wysp Międzyodrza i terenów nad Odrą lewobrzeżnej części Szczecina. Nigdy jednak nie była przeprowadzona poważna debata publiczna na temat tego, jakże cennego miejsca dla Szczecinian.

Nadodrzańskie tereny mają być w przyszłości tętniącym życiem sercem Szczecina. Szczecinianie powinni być włączeni w proces decyzyjny już na samym początku tworzenia koncepcji i projektów. Miasto nie powinno zwlekać do ostatniej chwili, gdy zostaną np. poddane głosowaniu różne warianty przebudowy, a mieszkańcy będą mogli wybrać jeden z wariantów przygotowany przez urzędników. Projektanci powinni opracowywać koncepcje z uwzględnieniem wypracowanych propozycji przez mieszkańców. Wzbogaci to społeczną wartość opracowania, pozwoli na uniknięcie zaskoczenia – jeśli każdy będzie miał prawo do uczestniczenia w dobrze przeprowadzonych konsultacjach. Klimat starego miasta tworzą ludzie i ich pomysły. Stare miasto może odżyć, zanim zostanie odbudowane.

Dobra praktyka oraz Podręcznik Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie ( http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/files/AD4F41AB6CB94E78993C199743E0FB84/Podr%C4%99cznik%20przeprowadzania%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20w%20samorz%C4%85dzie.pdf ) wskazuje, że jakakolwiek dyskusja powinna odbywać się jeszcze przed opracowaniem przez projektantów jakichkolwiek opracowań. Do procesu konsultacji powinni być włączeni eksperci ds. przestrzeni publicznej, urbaniści, architekci, organizacje pozarządowe, projektanci. Proces konsultacji powinien być jawny i przejrzysty oraz dobrze przeprowadzony. Z dobrej praktyki wynika, że spotkania warsztatowe powinny być moderowane przez trenera – osobę zupełnie niezaangażowaną w temat, ani nie opowiadającą się za żadnym z wariantów.

Proponujemy, by w ramach konsultacji zaprosić profesora Jana Gehla – światowej sławy duńskiego architekt i urbanista, który mógłby przeprowadzić wykład na temat kształtowania przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej we współczesnym mieście. Chętnie odwiedza on polskie miasta (ostatnio odwiedził Łódź i Warszawę). Można też zaprosić polskich ekspertów takich jak dr Michał Beim z Instytuty Sobieskiego czy też dr hab. Inż. arch. Jacek Wesołowski z Politechniki Łódzkiej.

Bartosz Skórzewski

Back to Top