Pierwsze zwycięstwo przed Samorządowy Kolegium Odwoławczym w Szczecinie w sprawie ujawnienia autorów projektów składanych do Budżetu Obywatelskiego w Szczecinie. SKO potwierdziło to co sugerowaliśmy, że Prezydent Miasta nie wykonał prawidłowo naszego wniosku i naruszył procedurę. Kolejny raz Prezydent przegrywa sprawy dotyczące jawności i przedłuża postępowanie. W tej sprawie jeszcze czeka nas sporo pracy - raz jeszcze SKO i pewnie sądy administracyjne, ale może do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego uda nam się wywalczyć normalne standardy jawności dla Szczecinian.

Teraz Prezydent musi zwrócić się do każdej osoby, czy chce, aby była ujawniona jako autor, a jak pokazała aktywność mieszkańców, wielu z nich jawnie broniła swoich pomysłów, co jest normą w budżetach partycypacyjnych na świecie. Kolejny raz mieszkańcy wyprzedzają o
kilka kroków nasze władze.


Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2013_11_SKO_SBO.pdf

Back to Top