Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców (Budżet miasta będzie nieobywatelski. Tak chce prezydent Krzystek, Gazeta Wyborcza 24 lipca 2012 r.), jednak, gdy doczekaliśmy się ujawnienia zasad jak ma on u nas funkcjonować, czar prysł.


Na stronie www.szczecin.pl możemy przeczytać o podstawowych zasadach budżetu obywatelskiego: (m. in. zgłaszane projekty mogą obejmować tylko zadania inwestycyjne i nie mogą być one jednostkowo droższe niż 5 mln złotych (wykaz obowiązujących zadań inwestycyjnych ujęty jest w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina), formularz musi być przesłany w terminie, poprawny i kompletny, “listę zadań” wyłoni Zespół Oceniający. Pod uwagę brane będą m. in: strategiczny wymiar projektu, jego wykonalność pod względem technicznym oraz atrakcyjność zadania, głosować może każdy mieszkaniec Szczecina posiadający czynne prawo wyborcze w Szczecinie, mieszkańcy wybierają maksymalnie 3 z 15 propozycji znajdujących się na „liście zadań”, projekty z największą ilością głosów trafiają do Budżetu Miasta na 2014 rok).

Naszym zdaniem

Zbyt skomplikowane i rozbudowane formularze
Aby pomysł mieszkańców Szczecina znalazł się na liście wybranych projektów do głosowania, należy wypełnić prawidłowo formularz. Niestety mało kto wie ile kosztuje ławka, kilometr drogi rowerowej, nowe oświetlenie czy utwardzenie ścieżek w parku. Czy oznacza to, że jeśli nie zostanie wypełniona prawidłowo ta rubryka, projekt zostanie odrzucony ze względów formalnych?

Jeśli tak, to aby umożliwić jak największej liczbie osób składanie swoich pomysłów należałoby zaproponować mieszkańcom spotkania z ekspertami, gdzie można byłoby dowiedzieć się co ile kosztuje. Urzędnicy dają mieszkańcom bardzo mało czasu na wypracowanie bardzo ciekawej, atrakcyjnej propozycji do budżetu obywatelskiego. Brakuje tutaj spotkań z mieszkańcami, podczas których można byłoby wytłumaczyć jak wypełnić taki formularz, jakie są procedury, a także by móc porozmawiać o swoich pomysłach, aby je wspólnie dopracować.

Obawiamy się również, że taka procedura może zniechęcić do angażowania się mieszkańców w budżet obywatelski w przyszłym roku. Jeśli w tym roku ktoś wypełni formularz i będzie musiał poświęcić na to kilka godzin, a nawet nie dowie się dlaczego jego projekt nie przeszedł do listy zadań rekomendowanych, najprawdopodobniej nie zaangażuje się już w tworzenie budżetu obywatelskiego w przyszłym roku.

Tylko zadania inwestycyjne
Na stronie www.szczecin.pl czytamy, że zgłaszane projekty mogą obejmować tylko zadania inwestycyjne i nie mogą być one jednostkowo droższe niż 5 mln złotych (wykaz obowiązujących zadań inwestycyjnych ujęty jest w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina). Czy z tego zdania nie wynika jasno, że nie mamy budżetu obywatelskiego – gdzie mieszkańcy mają przedstawić swoje własne projekty, ale mają wybrać spośród tych, które są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (planie, którego nie tworzyli mieszkańcy)?

Czas
Gdy w innych miastach praca nad budżetem dobiega już końca, u nas nawet się nie zaczęła. Harmonogram jest dość napięty i praktycznie praca nad budżetem jest wirtualna – nie zaplanowano żadnych spotkań, podczas których można byłoby porozmawiać o pomysłach mieszkańców.

Promocja
Mieszkańcy o budżecie obywatelskim są informowani w połowie sierpnia. Kiedy wrócą z wakacji informacja na www.szczecin.pl spadnie z głównej strony. Do nas jako zwykłych mieszkańców niestety nie dociera informacja o budżecie obywatelskim. Naszym zdaniem mało zwykłych mieszkańców wchodzi na stronę www.szczecin.pl, a artykuły które pojawiły się w mediach tuż po konferencji prasowej, żyją raczej internecie i jak wiadomo, tylko chwilę. Może się okazać, że o budżecie obywatelskim dowie się bardzo mało osób, zostanie zgłoszonych bardzo mało projektów, a w przyszłym roku Prezydent stwierdzi, że nie ma sensu tego organizować, bo mieszkańcy nie są zainteresowani…

Mało obywatelski zespół oceniający
Wśród propozycji, które nadeślą mieszkańcy, Zespół oceniający wybierze 15 projektów, na które można głosować. Zespół będzie się składać z urzędników, radnych miasta, radnych osiedli oraz przedstawiciela Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Bardzo martwi nas fakt, że o tym co znajdzie się na ostatecznej liście, którą zobaczą mieszkańcy, decydują urzędnicy. De facto to oni będą decydować, który projekt jest lepszy od drugiego. W zasadach brakuje też jasnego kryterium wybierania zadań. Jeśli mieszkańcy nadeślą na przykład 30 dobrych formalnie i merytorycznie pomysłów, to dlaczego 15 z nich, wybierają urzędnicy a nie mieszkańcy? Uważamy, że to właśnie mieszkańcy powinni mieć prawo do głosowania spośród wszystkich projektów.

5 mln do wyczerpania
Mieszkańcy mogą oddać jeden głos, czyli jedną kartę do głosowania, gdzie wskazują 3 najlepsze projekty z listy. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą ilość głosów o łącznej wartości 5mln. 

Konsultacje społeczne
Budżet obywatelski jest przeprowadzony w trybie konsultacji społecznych, które nie są wiążące dla Prezydenta (http://www.szczecinianiedecyduja.pl/images/pliki_users/joanna/479_ostateczny_regulamin.pdf). Mając na uwadze, iż proponowane rozwiązania daleko odbiegają od idei budżetu obywatelskiego, a przyjętych ram czasowych nie można zaakceptować uważamy, że mieszkańcy Szczecina powinni zbojkotować w tym roku Budżet Obywatelski dla Szczecina.

Kolejny rok zachęcamy władze Szczecina do podjęcia poważnej debaty o tym jak mieszkańcy miasta powinni wiążąco decydować o części budżetu. Inaczej będziemy mieli fasadowe rozwiązania demokratyczne, które nie będą zachęcały mieszkańców do aktywności.

LINK DO ZASAD BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w Szczecinie
 

Kontakt:

Joanna Bylińska – tel. 504 321 853
Bogna Czałczyńska – tel. 500 052 900
Szymon Osowski – tel. 605 360 190

 

Back to Top