Jakiś czas temu złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kwot jakie mają do dyspozycji Osiedla.
Treść naszego wniosku:

Szanowny Pan Prezydent
Piotr Krzystek
wnosimy o udostępnienie:
1. Jakie przedsięwzięcia z budżetu miasta zostały zrealizowane w ramach działania jednostek pomocniczych w latach 2009-2012. Podanie przedsięwzięć, które to zrealizowane były w ramach funduszy przeznaczonych na działalność osiedli poprzez podanie przedsięwzięcia oraz kwot.
2. Łącznej kwoty jaką wydatkowały osiedla w latach 2009-2012.
3. Wskazanie według jakiej procedury przyznawane są pieniądze na działanie osiedli.
4. Kwot do wyłącznych decyzji przez osiedla w ramach budżetu w roku 2013 poprzez podanie osiedla i kwoty.


W załączeniu otrzymane odpowiedzi:
Odpowiedź WGKiOŚ
Odpoiwedź Biuro Rady Miasta-RSO

.

Back to Top