Od 8 lat wszystkie instytucje publiczne mają ustawowy obowiązek prowadzić strony Biuletynu Informacji Publicznej, które powinny być pierwszym miejscem poszukiwania informacji o danej instytucji (art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie możliwości pozyskania informacji w każdym aspekcie działania instytucji publicznej w dowolnej chwili przez Internet (np. o podpisanych umowach, majątku, sposobie załatwiania spraw). W obecnych czasach nikogo nie powinno dziwić, iż takie rozwiązanie przyjął ustawodawca.

Sprawdziliśmy w Szczecinie 192 instytucje edukacyjne pod względem tego, czy wykonując obowiązek ustawowy, prowadzą Biuletyny Informacji Publicznej.  Okazało się, że tylko 3 szkoły podstawowe, jeden zespół szkół i jedno przedszkole prowadzą Biuletyn Informacji Publicznej, co stanowi 2,61% (stan na grudzień 2012 r.).

[ZESTAWIENIE szkół w PDF] BIP w szczecińskiej edukacji

Naszym zdaniem takie podejście do jawności, w szczególnej dziedzinie jaką jest edukacja, wymaga szybkich zmian i doprowadzenia do przestrzegania prawa przez instytucje publiczne. Wskazujemy, iż oprogramowanie do prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej jest darmowe, a czasami wystarczy poprawić istniejące strony instytucji.

Szymon Osowski

*dziękujemy naszej wolontariuszce za pomoc w przygotowaniu zestawienia szkół.
 

Back to Top