W Urzędzie Miasta złożyliśmy wniosek o prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu Miasta Szczecin zarówno w ramach funkcjonowania Urzędu Miasta, jak i jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest Miasto Szczecin wraz z tekstami umów.
Transparentność podejmowanych decyzji to nieodzowny element demokracji, to także naturalna zapora przed korupcją.

Jawność i przejrzystość finansów publicznych jest narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim.

PODPISZ PETYCJĘ tutaj: http://www.petycje.pl/petycja/9479/tak_dla_transparentnozci_urzedu_miasta_szczecin.html

I jeszcze inna definicja transparentności: - to pewność, iż organy władzy wypełniają swe kompetencje, funkcje i zadania zgodnie z obowiązującym prawem, co wskazuje, iż władza nie podejmuje się działań ukrytych, niepewnych w zgodności z celami społecznymi. Transparentność jest „wentylem bezpieczeństwa”, który gwarantuje społeczną kontrolę władzy. Kontrola związana z transparentnością to kwestia pilnowania, czy władza nie działa w interesie własnym i tym samym na szkodę obywateli.

 

Back to Top