Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin na rok 2014.

Z perspektywy minionych konsultacji w sprawie budżetu na rok 2013, zauważyć możemy, że pewne rzeczy mogłyby ulec poprawie. Tak jak rozwija się nasze miasto, tak rozwinąć powinno się znakomite narzędzie demokracji na poziomie lokalnym, jakim są konsultacje społeczne. Cieszymy się, że po raz pierwszy mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na tak ważny dla nas wszystkich temat, jakim jest budżet miasta. Jednakże, jako że to zagadnienie tak ważne, uważamy że proces ten powinien rozpocząć się wcześniej, tak aby Radni naszego miasta mogli rzetelnie zapoznać się z potrzebami mieszkańców Szczecina. Źle byłoby powtórzyć zeszłoroczne błędy, m. in. to, że konsultacje odbywały się już niemalże po fakcie i osoby odpowiedzialne za budżet miasta nie były w stanie wypełnić oczekiwań mieszkańców. Proponujemy zatem, aby proces konsultacji społecznych rozpoczął się jak najszybciej i obejmował swymi działaniami kilka etapów.

Pierwszy z nich polegałby na zbieraniu wniosków i propozycji od mieszkańców miasta na temat budżetu w roku 2014. Równocześnie powinny odbywać się spotkania mieszkańców osiedli wraz ze swoimi radnymi. Ważnym punktem konsultacji społecznych powinny być również spotkania mieszkańców z ekspertami w danych dziedzinach. Zebrane propozycje i wnioski do budżetu powinny być zebrane i uwzględnione przez odpowiedzialne za niego osoby, po czym powinny odbyć się kolejne spotkania z mieszkańcami, podczas których odbyłaby się dyskusja na temat wniosków zatwierdzonych lub odrzuconych.

2013_03_5_wniosek o budzet_miasta.pdf [wysłany za pośrednictwem Epuap]

Back to Top