Udało się! Polska spółka po wymianie kilku pism, udostępniła nam  w końcu treść umowy kupna 42 używanych wagonów tramwajowych TATRA typu KT4Dt zawartej pomiędzy TS. Sp. z o.o w Szczecinie a firmą BVG Berliner.. Po pierwszym piśmie od spółki Tramwaje Szczecińskie postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o udostępnienie tej samej umowy niemiecką firmę (LINK). Na szczęście wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do TS, podziałał skutecznie.   

2012-11-29 Odmowa udostępnienia informacji publicznej

2012-12-13 Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dostęp do informacji publicznej

2012-12-18 Decyzja TS o udosptępnienie informacji publicznej

Umowa kupna - Informacja publiczna
 

Szymon Osowski

Back to Top