Gdy w 2009 roku Sopocka Inicjatywa Rozwojowa (SIR) zaczęła opisywać swoje działania w kierunku uchwalenia procedur konsultacji społecznych, nikt pewnie nie przypuszczał, że na sesji Rady Miasta w grudniu 2011 roku pod głosowanie poddana zostanie zmodyfikowana metoda Bordy (ang. Modified Borda Count), dzięki której osiągany jest społeczny konsensus.


Przez ponad dwa lata zagadnienie konsultowania ważnych decyzji z mieszkańcami rozwijało się w różnych kierunkach ale zawsze celem było jedno – dobre konsultacje i rzeczywista partycypacja. Jak opisuje SIR: „W latach 70-tych amerykański rząd poprosił 30 ekspertów wojskowych o analizę danych wywiadu i prognozę ruchów wojsk. Każdy z tych ekspertów przeanalizował dane i napisał własny raport. Następnie specjalna komisja sprawdziła na ile celnie eksperci przewidzieli ruchy wojsk. Okazało się, że średnio zaledwie 7 elementów na 100 przewidzieli poprawnie. Wówczas pozwolono ekspertom zajrzeć do raportów ich kolegów, bez podawania żadnych nowych danych, i napisać raport jeszcze raz. Tym razem trafność opinii wynosiła 79 na 100.”

Co z tego wynika? Na pewno to, że proces musi wielostronnie odnosić się do różnych spojrzeń, poglądów, wizji i przekonań tak aby ostatecznie można nazwać konsultacje rządzeniem. Tym samym w marcu 2010 roku SIR zaproponował swoją koncepcję regulaminu konsultacji społecznych, który poddany został weryfikacji i uwadze zarówno przez przedstawicieli władzy lokalnej jak i samych mieszkańców. Przyniosło to oczekiwany skutek już w kwietniu 2010 gdy powstała nowa, ulepszona przez mieszkańców, wersja regulaminu. Zmiany dotyczyły nie tylko kwestii pokazania jakie skutki wynikną z wprowadzanych rozwiązań czy ustawiania krzeseł podczas spotkań w okrąg, ale również zakresu spraw jakie maja być poddane pod konsultacje. Wprowadzono zapisy ustawy o samorządzie gminnym (ważne sprawy dla gminy, które mają być konsultowane) oraz dowolności w tematach konsultacji, jeśli taką wolę wyrazi minimum 200 mieszkańców. Po owocnych działaniach SIRu w lipcu 2010 zebrano ponad 300 podpisów popierających wprowadzenie regulaminu konsultacji społecznych, które złożono w urzędzie do rozpatrzenia i zaopiniowania. Od tego czasu sprawa nabrała tempa jak brazylijska telenowela – opinie prawne, nowe zapisy, pomysły, zmiany i wymiany – ale wszystko po to, aby regulamin był społeczny i dla mieszkańców. Przedstawienie dalej trwa.

Dlaczego tak długo? Wydaje się, że wielu podmiotom zależy na prawdziwym włączającym dokumencie, który w efektywny sposób zaangażuje wszystkie zainteresowane strony. Prace nad uchwaleniem regulaminu konsultacji społecznych w Sopocie można na bieżąco śledzić na stronie Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej na stronie http://www.sopockainicjatywa.org/tag/konsultacje/.
Czy Szczecin skorzysta z dobrych praktyk czy może opracuje własne rozwiązania pewnie przekonamy się w nadchodzącym czasie ale warto zaangażować swoje siły i środki do tego aby być świadomym obywatelem kształtującym swoje miasta nie tylko raz na cztery lata.

Back to Top