W związku z tym, ze Skarbnik Miasta przedłużył sobie możliwośc odpowiedzi na interpelację odnośnie wyników konsultacji społecznych do dnia 7 grudnia, złożyliśmy wniosek precyzujący nasze oczekiwania odnośnie tej odpowiedzi. Niestety po przeczytaniu tej ostatecznej odpowiedzi Pana Skarbnika, uważamy, że informacje o wynikach konsultacji podane są bardzo nieprezycyjnie. 

Interpelacja Radnego: TUTAJ
Odpowiedź Skarbnika z 7 grudnia: TUTAJ

Wnoszę o udostępnienie: 

- każdej propozycji, którą zgłosili mieszkańcy podczas konsultacji
"budżetu" (wymienienie propozycji - lista propozycji),
- wskazania w przypadku włączenia do projektu budżetu miejsca w jakim
została wpisana do projektu budżetu,
- jaki procent zgłoszonych pomysłów mieszkańców został ujęty w
projekcie budżetu.

Chodzi o wszystkie propozycje  zgłoszone od momentu ogłoszenia
konsultacji do czasu stworzenia projektu budżetu tj. do 15 listopada
2012 r. W związku z tym, iż mogą Państwo próbować uznać, iż część
żądania dotyczy informacji przetworzonej to wskazuję, iż występuję w
imieniu Stowarzyszenia Szczecinianie Decydują. Udostępnienie
informacji przetworzonej będzie sprzyjało pogłębianiu zaufania
obywateli do administracji, a nadto będzie szczególnie istotne, aby
pokazać i zachęcać do aktywności mieszkańców.

W związku z planowaną sesją rady miasta odnośnie budżetu wnoszę o
udostępnienie informacji możliwie najszybciej - raczej nie powinno być
problemy z odpowiedzią odnośnie jakie padły propozycje (szczegółowo),
ponieważ na stronie miasta jest następująca informacja "Wszystkie
wnioski były lub będą wzięte pod uwagę podczas narad dotyczących
przygotowania projektu budżetu miasta na 2013 rok."

Szymon Osowski

Back to Top