Chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób miasto przyznaje lokale na preferencyjnych warunkach i czy organizacje są np. kontrolowane z prowadzonej dzialalności. Zainspirowaliśmy się programem Warszawy Obywatelskiej, która prowadziła program: "Pozarządowa Inspekcja Lokalowa". Na stronie o samym projekcie piszą:


"Uważamy, że stworzenie przejrzystego systemu wspierania samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego przez władzę samorządową  przyczynia się do budowania zaufania społecznego – bezcennego kapitału w rozwoju naszego miasta. Jest to też istotne dla wizerunku samych organizacji pozarządowych. W poprzednich latach interesowaliśmy się procedurami przyznawania przez miasto dotacji na działalność organizacji pozarządowych. Teraz chcemy przyjrzeć się innej formie wsparcia – lokalom na prowadzenie tej działalności przyznawanym poza konkursem. Chodzi o to czy wszystkie organizacje prowadzące społecznie użyteczną działalność mają równe szanse na niedrogi lokal, ale też czy słusznie są traktowane na preferencyjnych warunkach w stosunku do podmiotów rynkowych oraz o to, czy miasto dobrze zarządza naszym wspólnym majątkiem. Oczywiście nasz projekt nie zmierza do oceniania organizacji, a do stworzenia takiego systemu przyznawania lokali który będzie przejrzysty i efektywny."

Wystosowaliśmy w związku z tym o informację publiczną o:

- udostępnienie wykazu wszystkich podmiotów będących najemcami na preferencyjnych warunkach lokale wchodzące w skład zasobu komunalnego
wraz z podaniem lokalizacji, stawki i powierzchni wraz z informacjami o zadłużeniu,

- przygotowania do wglądu wszystkich umów podpisanych z podmiotami będącymi najemcami na preferencyjnych warunkach lokali wchodzących w
skład zasobu komunalnego,

- udostępnienie wykazu kontroli, protokołów kontroli nieruchomości, które wynajmowane są na preferencyjnych warunkach za lata 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,

- wskazanie, czy organizacje pozarządowe są najemcami wyłącznie na preferencyjnych warunkach,

Na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie żądanych informacji publicznych w postaci elektronicznej na adres  ..........................i przesłanie na ten adres informacji o terminie wglądu do umów.

Otrzymaliśmy odpowiedź:

Odpowiedź na wniosek

Uchwała

Wykaz zadłużenia

Zarządzenie

Zarządzenie

Back to Top