Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta. Demokracja to także umiejętność dyskusji, rozmowy i konsultacji.

Bardzo często zastanawiamy się, czy wysyłanie wniosków w e-mailu jest tak samo ważne jak wydrukowany wniosek z naszym podpisem i pieczątką potwierdzającą przyjęcie dokumentu w UM. Wniosek czy skargę zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego musi być podpisany - w związku z tym, z pisaniem takich wniosków wiąże się dużo zachodu - albo musimy iść na pocztę, albo zanieść pismo bezpośrednio do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów.

Okazuje się jednak, że jest sposób na elektroniczne wnioski i skargi zgodnie z KPA - robimy to zupełnie za darmo (nie musimy kupować systemu elektronicznego podpisu). Urząd Miasta Szczecin jest zobowiązany przez ustawę  do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków  w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne ePUAP.
 

Co należy zrobić, by mieć możliwość wysyłania wniosków elektronicznie jako osoba fizyczna?

 • założyć indywidualny (darmowy) konta użytkownika na platformie www.ePUAP.gov.pl .  (Polecamy film instruktażowy)
 • złóż wniosek o profil zaufany (użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej). W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
 • w ciągu 14 dni należy pójść do instytucji, która potwierdzi Twój profil zaufany ( w Szczecinie jest to: Urząd Wojewódzki, siedziby Urzędów Skarbowych lub ZUS)
 • wysyłaj swoje wnioski! 

Czy Epuap jest dla Stowarzyszeń i czy można pisma wygdzie do ważności oświadczeń woli wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, oraz dowolnego innego członka Zarządu?

Oczywiście! Członkowie Zarządu muszą zarejestrować się w systemie Epuap i potwierdzić swój profil zaufania.

 • W tym czasie jedna osoba z zarządu dodaje nowy podmiot i staje się administratorem tego podmiotu (po zalogowaniu klikamu w Moje Konto, po prawej w menu tworzymy nowy podmiot).
 • Następnie logujemy się w systemie https://konsolahetman.epuap.gov.pl/DracoConsole/UsersAction.do (taki sam login i hasło jak w Epuap)
 • Klikamy w zakładkę "użytkownicy", następnie "import"
 • Wpisujemy Identyfikator użytkownika, który reprezentuje stowarzyszenie i czekamy na potwierdzenie użytkownika 

   

Więcej o Epuap:

http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51154.asp

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umszczecin

 

BUDŻET MIASTA

Masz prawo wiedzieć...

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania....
Czytaj więcej

Władze Szczecina tworzą (Nie)Obywatelski Budżet!

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców ( Czytaj więcej

Prezydencie, rozpocznij konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2014 z mieszkańcami

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin...
Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Newsletter

Back to Top