Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jakie koszty remontu i odnowy elewacji ponosimy.  

Koszty remontu elewacji Urzędu Miasta 

Jednocześnie dowiadujemy, czy ten remont był konieczny - wysyłamy wniosek- czy istnieją eskeprtyzy wskazujące na konieczność takiego remontu. 

Back to Top