30 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta Szczecin podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Szczecina na rok 2013. Zakłada ono przeprowadzenie trzech spotkań z mieszkańcami, z których pierwsze odbędzie się 19 września. W związku z tym, że nie każdy ma możliwość uczestniczenia w takich spotkania chcemy wyjść naprzeciw i zaprosić Was do przesyłania Waszych uwag i wniosków do budżetu drogą elektroniczną lub składania osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. Jeśli dzięki Waszym podpisom udało się wprowadzić te konsultacje to tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy wyrazić opinię na temat tego czego my jako Mieszkańcy oczekujemy od miasta.   

 

Na specjalnie przygotowanym forum w serwisie  http://szczecinianiedecyduja.sugester.pl/ można (również anonimowo) zapoznać się z dotychczas zgłoszonymi propozycjami, zagłosować na nie, dodać swoje uwagi, a także zgłosić własne propozycje.

Zbierzemy propozycje, które zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za konsultacje społeczne w Szczecinie w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego Budżetu Miasta Szczecin 2013, które odbędzie się 19 września o godz. 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do obecności na spotkaniu. W jego trakcie będzie można złożyć osobiście swoje wnioski - koniecznie sformułujcie je wcześniej na piśmie!
 

Jak konsultować
 

Treść przedstawianych przez Was propozycji nie musi przybierać formy wniosku, tabeli czy zestawień. Wystarczy opisać swój pomysł, uwagę, opinię i dołożyć do niej argumenty. Nie liczy się forma a treść Waszego stanowiska. Im bardziej szczegółowiej tym lepiej ale nie znaczy to, że pomysły nie będą miały znaczenia. Jak wspomina podręcznik konsultacji społecznych, stworzony na potrzeby prac Urzędu Miasta Szczecin: „Celem wielu konsultacji jest najczęściej poznanie opinii mieszkańców w określonej kwestii (na określony temat). Często jest to element diagnozy i punkt wyjścia dla planowania projektu. Opinia taka może następnie stać się ogniwem formułowania celów czy ich wyboru.”

 

Budżet miasta
 

Z propozycją budżetu na rok 2013 można zapoznać się na naszej stronie www. Budżet składa się 12 części przedstawiających dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe z lat 2011 - 2015, rozliczenie wyniku oraz analizę zdolności kredytowej. Poprzez porównanie wydatków możliwe jest odniesienie do poszczególnych działań  w perspektywie lat i ich konfrontacja z tym co widzimy na co dzień. Więcej informacji na temat budżetu może przybliżyć artykuł „Czym jest budżet i jak prawidłowo sporządzić jego projekt” lub publikacja Biura Analiz Sejmowych pn. „Polityka budżetowa”. Szczegółowy opis klasyfikacji budżetowej (czyli co się kryje pod określonym numerem) jakim posługują się samorządy dostępna jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2010 r.  
 

Jak mogą wyglądać konsultacje
 

Jeśli mamy podręcznik może warto wypróbować jego propozycje. Konsultacje takie jak te w Szczecinie odbywają się po raz pierwszy i możemy wypróbować wiele rozwiązań. Prezydent proponuje trzy spotkania z mieszkańcami. W naszej opinii nie jest to wystarczające dlatego proponujemy (narzędzia wg podręcznika):

- publiczne wezwanie do zgłaszania opinii (str. 33 podręcznika) czyli opinie w Internecie i na papierze – poprzez zaproponowany formularz online, kontakt mailowy zachęcamy do wyrażenia opinii, które przedstawimy na spotkaniu w dniu 19 września;

- publiczne spotkania z mieszkańcami czyli spotkania otwarte, potkania publiczne, konferencje (str. 36 podręcznika) – nie wszyscy zainteresowani tematem będą w stanie dotrzeć na spotkania, dlatego proponujemy wykorzystanie propozycji podręcznikowej w zakresie zarejestrowania przebiegu spotkania w celu odtworzenia go w czasie dogodnym dla zainteresowanych;
 

Pytajcie i opiniujcie!
 

Jeśli macie do nas pytania – śmiało pytajcie, jeśli chcecie otrzymać pomoc w formułowaniu Waszego wniosku – służymy oczywiście pomocą. Ważne jest to aby zgłosić swoje pomysły i odnieść się do propozycji budżetowych. Zaplanowane konsultacje na wrzesień nie znaczą jednak że po ich zakończeniu nie będzie można w dalszym ciągu zgłaszać swoich propozycji. Każdy ma prawo do czasu uchwalenia budżetu (grudzień) wyrazić swoją opinię!

Back to Top