We wrześniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie przyszłorocznego budżetu. To odpowiedź na wniosek  obywatelski, który wpłynął w sierpniu do Urzędu Miasta. Konsultacje odbędą się  w okresie od 11 do 30 września 2012 r. Ich celem będzie zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu  Szczecina. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie trzech otwartych spotkań. Odbywać się one będą po godzinie 16 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Szczecin. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia .

Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się 27 września o godz. 17.00 w sali sesyjnej Rady Miasta.

Trzecie spotkanie konsultacyjne odbędzie się 29 września o godz. 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta.

Back to Top