Prezydent Szczecina jeszcze przed złożeniem wniosku mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych budżetu miasta powiedział, że jest za. Należało się cieszyć, że w końcu rozpoczniemy dialog o tym jak kształtować wydatki w Szczecinie. Jednocześnie Prezydent dał znak, że jest przeciwnikiem budżetu partycypacyjnego, w którym to o części budżetu decydują wiążąco mieszkańcy. Właśnie to ostatnie stanowisko powinno być sygnałem jakie jest nastawienie do konsultacji.

To lepiej niż nic?

 

Prezydent po złożeniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji namyślał się przez prawie miesiąc jak konsultacje przeprowadzić (w naszym wniosku podaliśmy w jaki sposób chcielibyśmy by je przeprowadzono)  i w ostatnim możliwym terminie podjął decyzję, że będą to 3 spotkania z mieszkańcami. 

Zdajemy sobie sprawę, że przeprowadzenie trzech spotkań to więcej niż nic i chyba należy się cieszyć. Tylko jak podczas trzech spotkań przeprowadzić konsultacje w tak dużym mieście? Naszym zdaniem jest to zupełnie nie możliwe. Oczywiście spotkanie takie pewnie dadzą możliwość wypowiedzi, przedstawienia racji itd. Jednak to nie są konsultacje małego wycinka działania samorządu, a jednego z najważniejszych dokumentu - i to bardzo złożonego.

Prezydent Szczecina zamówił szkolenia i podręcznik konsultacji społecznych [LINK], którego lektura pozwala zastanowić się na prawidłowością prowadzenia konsultacji budżetu tylko poprzez spotkania (str. 30 tego podręcznika)
Konsultacje, szczególnie te które dotyczą dużych i złożonych projektów, należy przeprowadzić z użyciem różnorodnych form (metod, narzędzi) adekwatnych do ich celu oraz umożliwiających maksymalny dostęp wszystkim zainteresowanym podmiotom. Wielość form pozwala bardziej precyzyjnie artykułować opinie i stanowiska partnerów konsultacji.

Logicznie nie jest to możliwe i mamy nadzieję, że nie będzie to początek końca konsultacji w Szczecinie. Podkreślamy, że nam zależy na wielopłaszczyznowych konsultacjach, które w zasadzie mają na celu wzajemną edukację, na tym by każdy mógł w przyjazny i możliwy sposób przedstawić swoje pomysły.


Miesiąc na podjęcie decyzji na zorganizowanie trzech spotkań


Przez ostatni miesiąc czekaliśmy na decyzję Prezydenta i miesiąc ten uważamy za stracony. Miesiąc zajęło wydanie zarządzenia, w którym wyznacza się konsultacje przeprowadzając 3 spotkania, bo w zasadzie to zarządzenie do tego się jedynie sprowadza. Pierwsze spotkanie wyznaczone zostało na 19 września 2012 r., a przypominamy, że wstępny projekt budżetu Skarbik Miasta szykuje od 1 do 20 października i 20 października Prezydent przedstawia prace nad projektem budżetu Komisji Budżetu i Finansów (link do uchwały o tworzeniu budżetu: [LINK]. Tak naprawdę od pierwszego spotkania pozostanie około miesiąca na jakiekolwiek przesunięcia, w zasadzie raczej nie na ewentualne duże zmiany w przypadku ciekawych pomysłów mieszkańców. 


Dlaczego straciliśmy miesiąc, dlaczego nie można zrobić szybko ankiet i udostępnić ich w Internecie, aby mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły i pewnie jeszcze tysiąc drobnych rzeczy, które wspomogłyby konsultacje? Można np. zmienić treść tego boksu i dać możliwość wysyłania pomysłów online [LINK]. 


Czy będzie promocja i informacja spotkań konsultacyjnych? 

Nie chcemy, aby spotkania miały małą frekwencję [LINK] dlatego przypominamy Prezydentowi treść jego podręcznika o konsultacjach społecznych:  "Akcja informacyjna zachęcająca do udziału w procedurze konsultacji powinna wyjść poza informacje umieszczone na stronie internetowej urzędu czy zaproszeń rozesłanych do poszczególnych grup interesariuszy. Skuteczną reklamą są też plakaty w widocznych miejscach oraz ogłoszenia umieszczone na pierwszych stronach gazet. (str. 32)."


Odpowiedź na wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu miasta 2013:

Pismo_odpowiedź prezydenta na wniosek mieszkańców
Zarządzenie Prezydenta 


Linki: 

Strona o konsultacjach społecznych w Szczecinie 

Budżet Miasta 

Informacja o pierwszym spoktaniu w sprawie konsultacji społecznych budżetu na rok 2013 

Uchwała w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok 

Harmonogram prac nad budżetem 2013 

Back to Top