W związku z tym, że Prezydent Szczecina wraz z podległą strukturą Urzędu Miasta Szczecina ma kłopot z dostępem do informacji publicznej  - błędnie stosuje ustawę o dostępie do informacji publicznej, a również wprowadza rozwiązania niezgodne z prawem np. "cennik" za dostęp do informacji publicznej wnoszę o przeprowadzenie szkolenia z tego zakresu.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy Szczecin deklaruję chęć bezpłatnego przeprowadzenia takiego szkolenia.

Reprezentuję Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, które działa na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
Informacje o centrum poniżej: http://www.informacjapubliczna.org.pl/kim_jestesmy,36,dz.html

Tu można przeczytać o tym jak piszą o nas media: http://www.informacjapubliczna.org.pl/media_o_nas,32,dz.html

Z poważaniem,

Szymon Osowski

Back to Top