Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym dowiemy się jaki model konsultacji społecznych funkconuje w Niemczech od wielu lat - jakie są jego założenia, jakie efekty przynosi miastu rozmowa z mieszkańcami. Spotkanie z Gherardem Meighörner odbędzie się 10 kwietnia (wtorek) w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT, ul. Żołnierska 50, s. 124 (parter) - (bezpośredni dojazd pod same drzwi tramwajem linii 5,7) ogodzinie 17:00.

Na spotkanie zaprasza nas pani Helena Freino - urbanistka, adiunkt w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT,  członek ISOCARP i aktualnie prezes TUP o. Szczecin.


O Gerhardzie Meighörner, dypl. architekt-urbanista z Monachium, Republika Federalna Niemiec

  • członek: Międzynarodowej Organizacji Urbanistów i Planistów Przestrzennych (ISOCARP), Międzynarodowego Forum-Człowiek i Architektura (IFMA), Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych w Niemczech (SRL), od 1964r. członek Münchner Forum - stowarzyszenia zrzeszającego osoby różnych zawodów, aktywnie reagującego na procedury planistyczne w mieście Monachium,
  • dwudziestoczteroletnie doświadczenie zawodowe w Wydziale Planowania Urbanistycznego Urzędu Miejskiego w Monachium,
  • wygłoszone wykłady, m.in. na wyższych uczelniach, prezentacje na kongresach, seminariach itp. w 28 krajach świata, w tym wielokrotnie w Indiach, Japonii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Back to Top