W związku z tym, że miasto już procedurę konsultacji społecznych posiada i problemów z konsultowaniem spraw ważnych z mieszkańcami być nie powinno, dnia 29 marca 2012 Szymon Osowski z Inicjatywy Szczecinianie Decydują, wystąpił do Prezydenta z wnioskiem:

Szanowny Panie Prezydencie,

Wnoszę o prowadzenie konsultacji w sprawie przedszkoli na zasadach i formie uregulowanych w przyjętej przez Radę Miasta uchwały 374/11. Uchwała ta zgodnie z tym, co podkreślał prezydent Krzysztof Soska miała stworzyć warunki do konsultacji, dlatego nie widzę innego wyjścia. Również spowoduje to jasność i przejrzystość procesu konsultacji społecznych dla rodziców i mieszkańców. Wnoszę o prowadzenie konsultacji według wszystkich metod wskazanych w par. 7 ust. 1 w/w uchwały. Uważam, że mimo oczekiwania  na wejście w życie uchwały, nie można zwlekać z działaniami, ponieważ prezydent sam podkreślał, że musi ona szybko być uchwalona, ponieważ jest bardzo ważna.

Szymon Osowski

Back to Top