Jak wynika z treści regulaminu o konsultacjach społecznych, który będzie omawiany na Sesji Rady Miasta Szczecin 26 marca 2012, Prezydent nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (jest tylko zapis że może się konsultować w sprawach ważnych dla miasta), a także nie ma zapisów, że w wynikach konsultacji będzie także przedłożone stanowisko i opinia prezydenta do uzyskanych opinii.  Uważamy, że dokument jest niedopracowany, chociażby dlatego - że nie został skonsultowany ani razu z mieszkańcami Szczecina (swoje wnioski mogła wprowadzić jedynie Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego).

W piątek 23 marca 2012, Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się w tej sprawie  z Prezydentem Krzysztofem Soską. Inicjatywa Szczecinianie decydują była zaniepokojona brakiem wcześniejszego dialogu z mieszkańcami nad treścią uchwały i nieuwzględnienia ich zdania.

Niestety, mimo wiary w merytoryczną dyskusję nad regulaminem,  nie otrzymaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi dlaczego Miasto straciło 4 miesiące od pojawienia się uchwały w porządku obrad 19 grudnia 2011 i nie przeprowadziło do tej pory konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie regulaminu.

Na pytanie, dlaczego Prezydent nie wprowadził do treści regulaminu propozycji Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego) , która dotyczyła katalogu obowiązkowych spraw podlegających konsultacjom, usłyszeliśmy ”moja odpowiedź mogłaby być niedelikatna”.  Odpowiedź,  o którą prosiliśmy Prezydenta, wg dr Zbigniewa Zychowicza  z Instytutu Rozwoju Regionalnego (przygotował dla miasta podręcznik procedury konsultacji społecznych oraz przeszkolił 20 szczecińskich urzędników), jest informacją zwrotną, która jest niezwykle ważna w całym procesie konsultacji społecznych.

Bardzo przykro nam jest poinformować wszystkich, którzy w jakiś sposób zaangażowali się w nasze działania (jako inicjatywa zorganizowaliśmy trzy spotkania (w tym jedno z ekspertem) oraz ankietę). Chcieliśmy, by Prezydent uwzględnił głos mieszkańców w regulaminie – nie udało się. Jednak zapewniamy, że w sprawie konsultacji społecznych będziemy dalej działać, dalej zbieramy ankiety, organizujemy spotkania i będziemy przygotowywać treść regulaminu wspólnie z Wami.

Jako Inicjatywa Szczecinianie Decydują, uważamy, że posiadanie regulaminu konsultacji społecznych jest niezwykle ważne dla naszych mieszkańców, ale niedopuszczalne jest ustalanie treści bez konsultacji z nimi.  Dlatego też apelujemy do Prezydenta i Radnych o działanie zgodnie z ideą konsultacji społecznych, czyli uzgodnienia treści regulaminu z mieszkańcami, zanim wprowadzi się go do porządku obrad sesji rady miasta. Należy przede wszystkim pamiętać o informacji zwrotnej, czyli poinformowania mieszkańców o swoim stanowisku do ich opinii – co jest niezwykle ważnym elementem konsultacji społecznych (nie może być to odpowiedź „nie, bo nie”).

Wbrew temu co słyszymy, że brak konsultacji społecznych wynika z nieuchwalenia regulaminu od 4 miesięcy , uważamy  że w konsultacjach społecznych najważniejsza jest dobra wola, co oznacza, że znając już treść regulaminu o konsultacjach społecznych od listopada 2011 roku, można było już dawno stosować dobre mechanizmy konsultacji (przy uchwale oświatowej, czy zmianie polityki mieszkaniowej).

Back to Top