Szczecinianie decydują to stowarzysznie, które działa na rzecz tego, by mieszkańcy mogli współdecydować o sprawach miasta.

Działając przy różnych inicjatywach, wiemy że większy wpływ mieszkańców na decyzje zapadające w mieście podnosi jakość życia w mieście. Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta, którzy mają decydować za nas bez naszego udziału, ale polega także na umiejętności dyskusji, rozmowy i konsultacji.

Nasza inicjatywa powstała w momencie, gdy na porządek Sesji Rady Miasta, dnia 30 stycznia 2012 wprowadzono uchwałę o konsultacjach społecznych bez przeprowadzenia prawie żadnych konsultacji społecznych. Prawie żadnych, ponieważ jedynie Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego miała możliwość wypowiedzenia się na temat treści uchwały i wprowadziła zmiany. Niestety, ostatecznie Kolegium Prezydenckie w autopoprawce uchwały usunęło najważniejsze propozycje zwiększające udział społeczny w życiu miasta, m. in.:

obowiązkowe uchwały przekazywane do konsultacji (wprowadzono zapis o nieobowiązkowych konsultacjach), limit zebrania podpisów 250 osób do wniosku o  przeprowadzenie konsultacji społecznych podniesiono do 400 podpisów mieszkańców.

Ta uchwała jest bardzo ważna dla mieszkańców, gdyż określa w jaki sposób należy konsultować z mieszkańcami sprawy ważne. Powinna określać zakres obowiązkowych projektów, inwestycji, które będą na pewno z mieszkańcami przedyskutowane.Treść uchwały zaproponowana przez miasto, nie zobowiązuje Prezydenta do rozmowy z mieszkańcami.

Obecnie monitorujemy działania miasta w tej kwestii i pragniemy, by ostateczna uchwała dawała jak największy udział mieszkańców we współdecydowaniu. Ty też masz prawo decydować o tym, co się dzieje w naszym mieście!

Back to Top