Aby wyjaśnić kwestię naszych niepokojów w sprawie uchwały - przedstawiamy ujęcie tabelaryczne zmian zaproponowanych przez Szczecińską Radę Pożytku Publicznego oraz wyniki w projekcie uchwały po autopoprawkach (2 kolumna). W trzeciej kolumnie umieściliśmy najlepsze praktyki wynikające z zapisów uchwały dotyczącej regulaminu konsultacji społecznych w Łodzi.

 

Back to Top