Cieszy nas fakt, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta mieszkańcy mogą zapoznać się z rejestrem zawieranych przez urząd umów. Rejestr ten ma mankamenty – urząd dokonuje anonimizacji stron umów, jeżeli tymi stronami były osobami fizycznymi.

Kontynuacją naszych działań na rzecz zwiększenia przejrzystości miejskich wydatków było wzięcie udziału w akcji „Godzina dla Szczecina”. Napisaliśmy i wysłaliśmy wnioski o udostępnienie informacji publicznej do wszystkich miejskich spółek. Zapytaliśmy o rejestry umów zawartych od początku bieżącego roku do końca września, zawierające co najmniej informacje o stronach umowy, dacie jej zawarcia, kwoty na którą opierała oraz co było jej treścią.

Uważamy za ważne, aby każdy mieszkaniec mógł poznać sposób wydatkowania miejskich środków niezależnie od tego, czy umowę w imieniu gminy zawiera urząd, jednostka budżetowa (np. dom kultury), czy miejska spółka prawa handlowego.


Treść złożonych przez Stowarzyszenie wniosków: 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP stowarzyszenie Szczecinianie Decydują wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Rejestru umów zawieranych przez spółkę w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r., zawierającego co najmniej następujące informacje:
    • Strony umowy (czyli wskazanie kontrahenta spółki),
    • Datę zawarcia umowy,
    • Kwotę, na którą umowa opierała,
    • Informacji o tym, czego umowa dotyczyła (treść umowy).

Alternatywnie wnosimy o udostępnienie treści wszystkich umów zawartych w tym okresie, w zakresie wskazanym powyżej.

  1. Adresu www, pod którym znajduje się strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej prowadzona przez spółkę.

Sposób i forma udostępnienia:

Informacje, będące przedmiotem wniosku, prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w formie elektronicznej (np. w formie pliku arkusza kalkulacyjnego lub pliku PDF) lub zeskanowanych dokumentów.

Back to Top