Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta. Demokracja to także umiejętność dyskusji, rozmowy i konsultacji.

W Szczecinie od roku realizowany jest projekt, którego jednym z celów jest edukacja urzędników odnośnie konsultacji społecznych. Jednym z efektów tego projektu powinna być modelowa uchwała o konsultacjach, a wyszło jak zawsze. O to historia jak się dowiedzieć o tym, co urząd w tej sprawie robił:

Czytaj więcej...

 Aby wyjaśnić kwestię naszych niepokojów w sprawie uchwały - przedstawiamy ujęcie tabelaryczne zmian zaproponowanych przez Szczecińską Radę Pożytku Publicznego oraz wyniki w projekcie uchwały po autopoprawkach (2 kolumna). W trzeciej kolumnie umieściliśmy najlepsze praktyki wynikające z zapisów uchwały dotyczącej regulaminu konsultacji społecznych w Łodzi.

Czytaj więcej...

Na ostatniej sesji w roku 2011 szczecińscy radni mieli zająć się projektem uchwały o konsultacjach społecznych. Nie zajęli się, odsyłając projekt do projektodawcy czyli Prezydenta Miasta. 
 
Dla aktywnych mieszkańców uchwała ta ma olbrzymie znaczenie. Powinna też takie mieć dla szczecińskich urzędników, bo daje szanse na lepsze rozpoznanie potrzeb szczecinian i dopasowanie działań samorządu do ich oczekiwań, zaoszczędzenie czasu i pieniędzy (mniej protestów, opóźnień), podsunięcie nierozważanych dotąd rozwiązań, aktywizowanie społeczności, zwiększenie ogólnego zaufania do samorządu.

Czytaj więcej...

 

BUDŻET MIASTA

Masz prawo wiedzieć...

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania....
Czytaj więcej

Władze Szczecina tworzą (Nie)Obywatelski Budżet!

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców ( Czytaj więcej

Prezydencie, rozpocznij konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2014 z mieszkańcami

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin...
Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3

Newsletter