Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta. Demokracja to także umiejętność dyskusji, rozmowy i konsultacji.

W związku z przygotowywaniem się do wprowadzenia uchwały dot. konsultacji społecznych w Szczecinie, serdecznie zapraszamy do dyskusji nad tym, jak chcielibyśmy, aby Urząd Miasta z nami rozmawiał i konsultował się w sprawach ważnych dla Szczecina. Dobrze prowadzony dialog, większa przejrzystość działań, to większe zaufanie do rządzących miastem i zadowolenie. Aktywne społeczeństwo, to lepsze społeczeństwo!

Czytaj więcej...

Ostatnio bardzo wyraźnie możemy zaobserwować jak bardzo brakuje naszym władzom nawyku konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach i projektach dla nich ważnych. O rosnącym niezadowoleniu braku konsultacji możemy mówić nie tylko w Polsce (np. sprawa ACTA), ale także w Szczecinie…. O braku woli dyskutowania o zamiarze likwidacji szkół przed faktem dokonanym, możemy obszernie czytać na łamach prasy lokalnej, a także na stronach niezgadzających się z decyzją Prezydenta, szkół (http://sp64.szczecin.pl , http://www.gim3.pl, http://www.lo8.szczecin.pl/ (http://www.lo8.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:p-e-t-y-c-j-a-viii-lo&catid=3:aktualnosci) (uchwały o zamiarze zlikwidowania tej szkoły nie ma na liście uchwał do zatwierdzenia na sesji Rady Miasta).

Czytaj więcej...

Gdy w 2009 roku Sopocka Inicjatywa Rozwojowa (SIR) zaczęła opisywać swoje działania w kierunku uchwalenia procedur konsultacji społecznych, nikt pewnie nie przypuszczał, że na sesji Rady Miasta w grudniu 2011 roku pod głosowanie poddana zostanie zmodyfikowana metoda Bordy (ang. Modified Borda Count), dzięki której osiągany jest społeczny konsensus.

Czytaj więcej...

W 2001 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której Polska jest członkiem od 1996 roku, wydała książkę “Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania,konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzjipolitycznych”. Na bazie obecnej sytuacji konsultacji szczecińskich pada pytanie: po co została wydana ta książka ponad 10 lat temu jeśli nikt z niej nie korzysta? Warto, abyśmy zainteresowali się już tym co już jest dostępne na rynku i nie tworzyli własnych, zindywidualizowanych rozwiązań.

Czytaj więcej...

31 stycznia 2012 r. radni po raz kolejny nie przyjęli uchwały o konsultacjach. W skrócie można napisać "uff udało się nie przyjąć bubla". Tylko, że nie jest to dobra sytuacja dla mieszkańców. Gmina powinna już dawno (ponad 10 lat) przyjąć uchwałę o konsultacjach - dopiero sięgnięcie po środki europejskie spowodowało, że temat stał się ciekawy i postanowiono wykonać prawo...

Czytaj więcej...

Tak wygląda projekt po konsultacjach ze Szczecińską Radą Pożytku Publicznego, która składa się z Urzędników i przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.  Efekty spotkania można przeczytać w protokole ze spotkania nr 7. 

Czytaj więcej...

 

BUDŻET MIASTA

Masz prawo wiedzieć...

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania....
Czytaj więcej

Władze Szczecina tworzą (Nie)Obywatelski Budżet!

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców ( Czytaj więcej

Prezydencie, rozpocznij konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2014 z mieszkańcami

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin...
Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3

Newsletter