Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta. Demokracja to także umiejętność dyskusji, rozmowy i konsultacji.

7 maja 2014 r. złożyliśmy odwołania do SKO od odmowy udostępnienia imion i  nazwisk w umowach. Wskazujemy w nich na cały szereg orzeczeń i stanowisk doktryny, z których wynika, że jest to działanie niezgodne z prawem. Inne stanowisko niż Prezydent Szczecina prezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Minister Sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - w odwołaniu pokazaliśmy udostępnione przez nich informacje z imionami i nazwiskami stron umów. Znając stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie czekamy na wyrok sądów administracyjnych. 

Czytaj więcej...

W środę po weekendzie majowym (t.j. 7 maja 2014, godz. 17.00, kawiarnia Fabryka na Deptaku Bogusława) zapraszamy na spotkanie z Jackiem Grunt-Mejerem, który opowie nam o szczegółach przeprowadzonej akcji w Warszawie "Bezpieczna droga do szkoły".

Czytaj więcej...

Rewitalizacja przestrzeni publicznej nie polega na spełnianiu partykularnych potrzeb którejś z grup, ale na syntezie i kompromisach, dla interesu ogółu, które są negocjowane przez wiele miesięcy. Żaden kompromis nie zadowoli wszystkich, czyjeś estetyczne doznania mogą nie zostać zaspokojone, ale partycypacja społeczna w rewitalizacji przestrzeni publicznej jest wartością samą w sobie, która buduje potencjał społeczny miasta.
Rewitalizacja musi odbywać się przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców na wszystkich etapach projektu, od wstępnej koncepcji po podejmowanie ostatecznych decyzji.

Czytaj więcej...

Miasto tworzą ludzie czy budynki? Wobec tego zmiany przestrzeni publicznej zaczyna się od debaty czy wizualizacji? Jak rozmawiać?

Czytaj więcej...

Po co nam potrzebna jawność? Jak ją egzekwować? Jakie problemy z jawnością robią urzędnicy i jak sobie z tym radzić? Tego wszystkiego dowiecie się na jednym ze szkoleń, które przeprowadzi dla Was Szymon Osowski (Prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska. Od 10 lata zajmuje się jawnością działania administracji. W roku 2014 wyróżniony 9 miejscem w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników - Dziennika Gazety Prawnej).

Czytaj więcej...

Otrzymaliśmy wczoraj drugą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie ujawnienia nazwisk autorów projektów do Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście się z nią niezgadzamy i będziemy drążyć temat dalej (i wyżej).

Tymczasem w Szczecinie tworzą się zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 i liczymy, że w samych zasadach znajdziemy obowowiązkowy punktwskazujący na jawność autorów.

20140320_BO_nazwiska_SKO2.pdf

 

BUDŻET MIASTA

Masz prawo wiedzieć...

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania....
Czytaj więcej

Władze Szczecina tworzą (Nie)Obywatelski Budżet!

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców ( Czytaj więcej

Prezydencie, rozpocznij konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2014 z mieszkańcami

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin...
Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3

Newsletter

Back to Top