Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta. Demokracja to także umiejętność dyskusji, rozmowy i konsultacji.

Pod koniec sierpnia (28.08) wysłaliśmy maila do wszystkich Radnych (do tych których majle widnieją w BIP)  z prośbą o to, by złożyli oni wniosek o konsultacje społeczne. Zmotywowała nas informacja o otwartym spotkaniu w tej  sprawie organizowanym w godzinach pracy.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jakie koszty remontu i odnowy elewacji ponosimy.  

Koszty remontu elewacji Urzędu Miasta 

Jednocześnie dowiadujemy, czy ten remont był konieczny - wysyłamy wniosek- czy istnieją eskeprtyzy wskazujące na konieczność takiego remontu. 

30 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta Szczecin podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Szczecina na rok 2013. Zakłada ono przeprowadzenie trzech spotkań z mieszkańcami, z których pierwsze odbędzie się 19 września. W związku z tym, że nie każdy ma możliwość uczestniczenia w takich spotkania chcemy wyjść naprzeciw i zaprosić Was do przesyłania Waszych uwag i wniosków do budżetu drogą elektroniczną lub składania osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. Jeśli dzięki Waszym podpisom udało się wprowadzić te konsultacje to tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy wyrazić opinię na temat tego czego my jako Mieszkańcy oczekujemy od miasta.   

Czytaj więcej...

Prezydent Szczecina jeszcze przed złożeniem wniosku mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych budżetu miasta powiedział, że jest za. Należało się cieszyć, że w końcu rozpoczniemy dialog o tym jak kształtować wydatki w Szczecinie. Jednocześnie Prezydent dał znak, że jest przeciwnikiem budżetu partycypacyjnego, w którym to o części budżetu decydują wiążąco mieszkańcy. Właśnie to ostatnie stanowisko powinno być sygnałem jakie jest nastawienie do konsultacji.

Czytaj więcej...

Czy numer telefonu Prezydenta Szczecina to informacja publiczna i podlega udostępnieniu każdemu mieszkańcowi? WSA w Szczecinie nie miał wczoraj wątpliwości, że to jest informacja publiczna! II SAB/Sz 28/12 - jeszcze nie ma uzasadnienia, ale pewnie będzie to podobne do tego http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/87EE6AFDE1

Nasz wniosek publikowaliśmy na naszej stronie TUTAJ.

W odpowiedzi na pismo wysłane w wersji eletronicznej dnia 2 sierpnia 2012 roku o treści:

"Na zasadzie art. 61 Konstytucji wnoszę o:

-przesłanie w wersji elektronicznej modelowego budżetu miasta na rok 2013 oraz inne opracowania,
które umożliwiają Radnym i Urzędnikom prace nad budżetem Miasta.

Czytaj więcej...

 

BUDŻET MIASTA

Masz prawo wiedzieć...

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania....
Czytaj więcej

Władze Szczecina tworzą (Nie)Obywatelski Budżet!

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców ( Czytaj więcej

Prezydencie, rozpocznij konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2014 z mieszkańcami

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin...
Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3

Newsletter

Back to Top