Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta. Demokracja to także umiejętność dyskusji, rozmowy i konsultacji.

Budżet Obywatelski jako główne narzędzie partycypacji społecznej jest tematem dość nowym w polskich miastach, dlatego nie jest dobrze rozumiany, a zasady nie są zbyt dobrze wypracowane.

Warto przyjrzeć się miastom, które mają większe doświadczenie w tych procesach. Istotne jest by zasady budżetu obywatelskiego zachęcały mieszkańców do aktywnego udziału w procesie tworzenia własnych projektów oraz decydowania. Korzyści z tego płynące to m. in.: lepsze gospodarowanie środkami publicznymi, integracja mieszkańców i wzrost identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzrost poczucia odpowiedzialności mieszkańców za wspólne dobro.

Czytaj więcej...

W związku z tym, że Urząd miasta nadal ukrywa dane osób, którym płaci za wykonanie umów, wystąpiliśmy do WSA ze skargą na bezczynność.

Czytaj więcej...

Na prośbę urzędników wysłaliśmy dzisiaj oficjalny wniosek (za pośrednictwem E-puap)  o przeprowadzenie konsultacji społecznych zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przy tworzeniu tego pisma posiłkowaliśmy się wiedzą z Podręcznika "Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie", wydany na zlecenie Gminy Miasto Szczecin.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują od początku wprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, miało ogromne wątpliwości co do jego "obywatelskości" w kwestii przyjętych rozwiązań i obowiązujących zasad (pisaliśmy o tym wcześniej m.in. w Jak powstawał budżet "obywatelski" w Szczecinie... i Co się teraz dzieje z wnioskami mieszkańców do budżetu obywatelskiego).

Czytaj więcej...

Dzisiaj do Radnych wysłaliśmy prośbę:

Korzystając z przywileju jakie daje uchwała NR XVII/479/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012r. proszę o złożenie wniosku u prezydenta Szczecina o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przebudowy układu komunikacyjnego dla obszaru wysp Międzyodrza i terenu nad Odrą lewobrzeżnej części Szczecina.

Czytaj więcej...

Pierwsze zwycięstwo przed Samorządowy Kolegium Odwoławczym w Szczecinie w sprawie ujawnienia autorów projektów składanych do Budżetu Obywatelskiego w Szczecinie. SKO potwierdziło to co sugerowaliśmy, że Prezydent Miasta nie wykonał prawidłowo naszego wniosku i naruszył procedurę. Kolejny raz Prezydent przegrywa sprawy dotyczące jawności i przedłuża postępowanie. W tej sprawie jeszcze czeka nas sporo pracy - raz jeszcze SKO i pewnie sądy administracyjne, ale może do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego uda nam się wywalczyć normalne standardy jawności dla Szczecinian.

Czytaj więcej...

 

BUDŻET MIASTA

Masz prawo wiedzieć...

..co się stało z Twoim wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Kilku autorów projektów zapytało nas, a także Urzędu Miasta, dlaczego ich projekt nie jest na ostatecznej liście do głosowania....
Czytaj więcej

Władze Szczecina tworzą (Nie)Obywatelski Budżet!

Budżet obywatelski w Szczecinie? Tylko z nazwy niestety. Z początku było miłym zaskoczeniem, że Prezydent Szczecina tak diametralnie zmienił zdanie na temat budżetu dla mieszkańców ( Czytaj więcej

Prezydencie, rozpocznij konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2014 z mieszkańcami

Wysłaliśmy dzisiaj wniosek do Urzędu Miasta o sporządzenie harmonogramu prac nad budżetem Miasta Szczecin na rok 2014 oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych nad budżetem miasta Szczecin...
Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3

Newsletter

Back to Top